Begrafenis

Begrafenis

De begrafenis
De uitvaart kan plaatsvinden vanuit een door u gewenste kerk of aula of ander gebouw. U kunt zelf kiezen wie u wilt dat de uitvaart zal leiden. In het geval u bij een kerk of gemeente hoort is het gebruikelijk dat de voorganger deze taak op zich neemt. Bent u dat niet en wilt u toch een herdenkingsdienst houden kunnen wij hiervoor ook iemand  benaderen die hierin gespecialiseerd is.
Tijdens de uitvaart kan het dragen van de kist uiteraard door familie of vrienden gebeuren, maar het kan ook door ons verzorgd worden, waarbij wij gebruik maken van een jonge dragers ploeg, die eventueel ook stijlvol op de schouders kunnen dragen.
 
Na de begrafenis
Direct na de uitvaart  is er gelegenheid om nog te condoleren en als u wilt een maaltijd te gebruiken met familie en betrokkenen.

Begraafplaatsen
U bent vrij om zelf een begraafplaats te kiezen.Iedere begraafplaats heeft zijn eigen regels en gebruiken wat betreft het al dan niet kiezen van een graf. Wij kunnen u hier over informeren als u dat wenst.